63404, Україна, Харьківська обл. м. Змів, вул. Адміністративна 12, (0574) 3-48-69, e-mail: pr.zmiiv@dniokh.gov.ua

Новини >> Оголошується конкурс на посаду керівника КЗ «Борівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. С.Закори»

Зміївська міська рада Чугуївського району Харківської області оголошує конкурс на посаду керівника Комунального закладу «Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені С.Закори» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області,що знаходиться за адресою: 63410, Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Борова, вул. Шкільна, буд. 3-б.

Умови оплати праці: здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Вимоги до осіб, які вирішили брати участь у конкурсі:
– громадянин України;
– вільне володіння державною мовою;
– вища освіта не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
-стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:
– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– копія паспорта громадянина України;
– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
– довідка про відсутність судимості;
– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
– письмового кваліфікаційного іспиту з перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
Документи подаються особисто до конкурсної комісії протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення до 14 вересня  2021 року включно за адресою:
Харківська область, Чугуївський район, місто Зміїв, вулиця Адміністративна, будинок 12 – А, приймальня начальника відділу освіти Зміївської міської рада Чугуївського району Харківської області.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 3-27-48, 3-36-63
електронна адреса: pr.zmiiv@dniokh.gov.ua

Додатки:
Згода на збір та обробку персональних даних
Зразок заяви
Перелік тестових запитань на посаду керівників закладів освіти
Зразок ситуативного завдання на посаду керівників закладів освіти

Критерії оцінювання:
1. Тестування.
– Тестування містить 30 тестових завдань
– Кожне тестове завдання передбачає 3-4 варіанти відповідей, лише один з яких є правильним
– Проходить письмово не довше 30 хвилин
– Кандидат підписує роботу та проставляє дату вирішення тестових завдань
– Оцінювання за такими критеріями:
1) Один бал надається за правильну відповідь
2) Нуль балів надається за неправильну відповідь

2. Вирішення ситуаційного завдання.
– Вирішується кандидатом письмово державною мовою не довше 20 хвилин
– Обирається шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору
– Кандидат обов’язково вказує прізвище, ім’я, по батькові, номер питання
– За результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:
1) Два бали – кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із вирішенням ситуаційного завдання;
2) Один бал – кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для виконання посадових обов’язків;
3) Нуль балів – кандидатам, які не вирішили ситуаційне завдання.

3. Презентація перспективного плану розвитку закладу освіти.
– Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин, на питання від членів конкурсної комісії відводиться до 15 хвилин
– Оцінювання кандидатів під час проведення презентації здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально за результатами співбесіди, для оцінки проведеної презентації та наданих кандидатом відповідей використовується 5-бальна система.
Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами вирішення тестового, ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу освіти та заноситься в екзаменаційну відомість, яка затверджується наказом Відділу освіти.

M SM
 • Архіви

 • __________________________________________

  Сторінка Відділу освіти у Фейсбук

   

   

 • __________________________________________

  Чим займається омбудсмен

 • _________________________________________

  Погода
 • © osvita-zm.org.ua