63404, Україна, Харьківська обл. м. Змів, вул. Адміністративна 12, (0574) 3-48-69, e-mail: pr.zmiiv@dniokh.gov.ua

Новини >> Зміївська міська рада проводить громадське обговорення щодо зміни типу Соколівського та Тимченківського ліцеїв

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення проєктів рішень Зміївської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви комунального закладу «Тимченківський ліцей» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, затвердження Статуту закладу в новій редакції» та «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви комунального закладу «Соколівський ліцей імені Героя Радянського Союзу Отакара Яроша» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, затвердження Статуту закладу в новій редакції».
Громадське обговорення проводиться відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 №993 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», ст. 11 Закону України «Про освіту», ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 та частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням XXIX сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 11.08.2022 №2494-XXIX-VIII “Про проведення громадського обговорення проєктів рішень Зміївської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви комунального закладу «Соколівський ліцей імені Героя Радянського Союзу Отакара Яроша» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, затвердження Статуту закладу в новій редакції» та «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви комунального закладу «Тимченківський ліцей» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, затвердження Статуту закладу в новій редакції».

Найменування організатора громадського обговорення: Зміївська міська рада Чугуївського району Харківської області;
Питання, винесені на громадське обговорення: проєкти рішень Зміївської міської ради «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви комунального закладу «Соколівський ліцей імені Героя Радянського Союзу Отакара Яроша» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, затвердження Статуту закладу в новій редакції» та «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну назви Комунального закладу «Тимченківський ліцей» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, затвердження Статуту закладу в новій редакції»
Мета: врахування думки жителів Зміївської територіальної громади щодо перепрофілювання закладів освіти, а саме:
перепрофілювання (зміна типу) та зміна назви комунального закладу «Тимченківський ліцей» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області та перепрофілювання (зміна типу) та зміна назви комунального закладу «Соколівський ліцей імені Героя Радянського Союзу Отакара Яроша» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області.
Тривалий час освітня галузь була недофінансованою з боку держави, що накопичило масу проблем, особливо щодо матеріально-технічної бази закладів освіти. Відтепер ці проблеми мають вирішувати місцеві органи влади. А в умовах воєнного стану вкрай важливим стало питання забезпечення цивільного захисту (наявність відповідного укриття) та пожежної безпеки, без яких функціонування закладів освіти стало неможливим.
Ситуація ускладнюється тим, що мережа закладів освіти, що не була оптимізована на рівні районів, передана в такому ж неоптимізованому стані. Враховуючи, шо розподіл освітньої субвенції (заробітна плата педагогічних працівників) не спирається на фактичну наповнюваність класів, а здійснюється згідно з розрахункової наповнюваності класів, відповідно до ч.3 ст.1032 Бюджетного кодексу України та на основі формули, яка затверджується Кабінетом Міністрів України, для Зміївської територіальної громади на 2023 рік державою було затверджено розрахункову наповнюваність класів в кількості 20 учнів на клас, а для порівняння, у 2021 цей показник був ще вищий та становив 21 учень на клас. Забезпечити таку наповнюваність класів КЗ «Тимченківський ліцей» та КЗ «Соколівський ліцей ім. О. Яроша» не в змозі, що стимулює процеси оптимізації освітньої мережі на рівні громади.
На сьогодні в Зміївській територіальній громаді функціонує 14 ЗЗСО та 2 філії в опорних ЗЗСО, з них 10 ліцеїв (в тому числі 2 опорних заклади), 6 гімназій (в тому числі 2 філії), що мають 216 класів 4294 учні.
На початок 2022/2023 навчального року КЗ «Тимченківський ліцей» мав наступну мережу: 1-й клас – 7 учнів, 2-й клас – 8 учнів, 3-й клас – 9 учнів, 4-й клас – 8 учнів, 5-й клас – 11 учнів, 6-й клас – 12 учнів, 7-й клас – 9 учнів, 8-й клас – 11 учнів, 9-й клас – 13 учнів, 10-й клас – 11 учнів, 11-й клас – 5 учнів. Всього на весь заклад на 11 класів – 104 учня. Тобто фактична наповнюваність класів становить 9,5 учня на клас, що майже наполовину менше, ніж затверджена державою для надання освітньої субвенції розрахункова наповнюваність класів (20 учнів).
Відповідно на початок 2022/2023 навчального року КЗ «Соколівський ліцей ім. О. Яроша» мав наступну мережу: 1-й клас – 11 учнів, 2-й клас – 13 учнів, 3-й клас – 11 учнів, 4-й клас – 8 учнів, 5-й клас – 5 учнів, 6-й клас – 17 учнів, 7-й клас – 12 учнів, 8-й клас – 17 учнів, 9-й клас – 14 учнів, 10-й клас – 10 учнів, 11-й клас – 0 учнів. Всього на весь заклад на 11 класів – 108 учнів. Тобто фактична наповнюваність класів становить 9,8 учня на клас, що майже наполовину менше, ніж затверджена державою для надання освітньої субвенції розрахункова наповнюваність класів (20 учнів).
Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада за рахунок місцевого бюджету фінансує всі інші витрати та утримання закладів освіти: комунальні послуги, заробітна плата технічного персоналу та інше. Якщо брати до уваги, що КЗ «Тимченківський ліцей» розрахований на 184 місця, то при фактичній наповнюваності учнів в 104 особи наповнюваність закладу складає 56,5%; КЗ «Соколівський ліцей ім. О. Яроша» розрахований на 400 місць, то при фактичні наповнюваності учнів в 108 осіб наповнюваність закладу складає 27%, що вказує на те, що громада утримує напівпусті приміщення. Відтак, одним із суттєвих показників є вартість утримання одного учня в ЗЗСО Зміївської міської ради, що у 2022 році становила у середньому по громаді 32860 грн. на рік. Для КЗ «Тимченківський ліцей» цей показник становить 53 381 грн. на рік., для КЗ «Соколівський ліцей ім. О. Яроша» цей показник становить – 57 423 грн. Так, наприклад, для КЗ «Зміївський ліцей ім. З.К. Слюсаренка» вартість утримання на одного учня на рік становить 24 180 грн.
Керуючись п.28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228, розпорядник коштів зобов’язаний привести витрати у відповідність із затвердженими бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, яка затверджена за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним державним бюджетом, фондом оплати праці. Відповідно до розрахунку за державною формулою кількість ставок вчителів на 2023 рік повинна становити 401,5 штатних одиниць, але на сьогодні їх фактична кількість становить 435,4 ставки. У грошовому еквіваленті різниця у ставках, а це близько 6942,72 тис.грн., це кошти, які не забезпечені освітньою субвенцією і для того, щоб утримувати фактичну кількість вчителів засновник змушений зменшувати рівень заробітної плати, здійснювати перерозподіл коштів з інших закладів, що мають більш високу наповнюваність класів та виділяти кошти додатково з місцевого бюджету тощо. Так на заробітну плату педагогічних працівників додатково з місцевого бюджету було виділено у 2021 році – 900,0 тис.грн, у 2022 році – 1740,2 тис.грн, хоча ці кошти могли бути використані на зміцнення матеріально-технічної бази (придбання шкільних автобусів, оснащення навчальних кабінетів тощо).
Ст.32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» передбачено, що у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти. А відповідно до ст.13 Закону України «Про освіту» особи, що потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються таким підвезенням за кошти місцевих бюджетів. Відтак, Зміївською міською радою забезпечено КЗ «Зміївський ліцей ім. З.К. Слюсаренка» двома шкільними автобусами: «ATAMAN» та «Мрія» із затвердженими маршрутами підвезення та ще один шкільний автобус «ATAMAN» перебуває в стані реєстрації та в подальшому може бути задіяний для перевезення учнів із КЗ «Тимченківський ліцей» та КЗ «Соколівський ліцей ім. О. Яроша». У разі перепрофілювання даних закладів, учні 10-11 (12) класів будуть забезпечені підвезенням до опорного закладу КЗ «Зміївський ліцей ім. З.К. Слюсаренка» для забезпечення профільної освіти.
Заходи з оптимізації шкільної мережі проводять з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованці. При цьому проведення оптимізації мережі ЗЗСО передбачено Законом України «Про повну загальну середню освіту».
Здійснивши аналіз мережі класів та контингенту учнів КЗ «Тимченківський ліцей» та КЗ «Соколівський ліцей ім. О. Яроша» за 2 попередні навчальні роки, поточний навчальний рік та прогнозованої мережі на 3 наступні навчальні роки, провівши аналіз наповнюваності класів відповідно до затверджених нормативів та фінансової забезпеченості, наповнюваності ліцеїв відповідно до їх потужності, вартості утримання одного учня та забезпечення можливості продовження здобуття повної загальної середньої освіти (підвезення), було зроблено висновок про стабільне зменшення наповнюваності класів та відсутності перспективи на її зростання, значне фінансове навантаження на утримання неоптимізованої мережі закладів освіти. Головне – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Тільки у конкурентному учнівському середовищі є у дітей мотивація до кращих результатів у навчанні.
Адреса (гіпертекстове посилання) опублікованих на офіційному вебсайті проєктів рішень:
04058674@mail.gov.ua
Соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на які поширюватиметься дія прийнятих рішень:
жителі Зміївської територіальної громади.
Можливі наслідки втілення в життя рішень для різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін:
Перепрофілювання (зміна типу) та зміна назв на гімназії комунального закладу «Тимченківський ліцей» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області та перепрофілювання (зміну типу) та комунального закладу «Соколівський ліцей імені Героя Радянського Союзу Отакара Яроша» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області.
Поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень:
На підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану», указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи протокол засідання Ради оборони Харківської області від 28.03.2023 року №3, заборонені масові зібрання, мирні збори, мітинги, включаючи заходи в приміщеннях. Таким чином, пропозиції та зауваження відносно проєктів вищезазначених рішень приймаються у письмовій формі шляхом надсилання поштою листів, електронних листів на офіційну адресу із зазначенням прізвища, імені та адреси особи, яка їх подає, з 01 червня 2023 року до 01 серпня 2023 року (включно). Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.
Поштові та електронні адреси:
Зміївська міська рада –
E-mail: 04058674@mail.gov.ua,
63404, Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 9
тел.(05747) 34523,
Відділ освіти Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області –
E-mail: pr.zmiiv@dniokh.gov.ua,
63404, Харківська область, Чугуївський район, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 12-А
тел. (05747) 33663.

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – заступник Зміївського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тетяна ТІМОФЄЄВА.
Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:
Оприлюднення результатів громадського обговорення відбудеться до 16 серпня 2023 року на офіційному веб-сайті Зміївської міської ради http://www.zmiivmisto.gov.ua

M SM
 • Архіви

 • __________________________________________

  Сторінка Відділу освіти у Фейсбук

   

   

 • __________________________________________

  Чим займається омбудсмен

 • _________________________________________

  Погода
 • © osvita-zm.org.ua